MIRAMAR租盤

深水灣類近出租樓盤

我們為您在深水灣搜尋出以下其它 2房出租樓盤, 月租由3280049200

相片 樓盤 月租 售價 實尺
MIRAMAR MIRAMAR 41000 - 862
MIRAMAR MIRAMAR 45000 - 944
實尺:實用面積(平方尺)

物業位置